Echtscheiding — scheiding van tafel en bed — scheiding van goederen betekenis & definitie

Echtscheiding ontbindt het huwelijk. Scheiding van tafel en bed niet, maar de echtgenooten behoeven dan niet meer samen te wonen.

Scheiding van goederen ontbindt het huwelijk ook niet, ook de verplichting om samen te wonen blijft bestaan, enkel wordt de huwelijksgemeenschap (de vermogensrechtelijke betrekkingen tusschen de echtgenooten) ontbonden.