Echtgenoot — eega — gade — gemaal (gemalin) — weder¬helft betekenis & definitie

Gehuwde man of vrouw. Echtgenoot is de gewone benaming.

Gade, eega, eigenlijk gelijke, is dichterlijk; gemaal en gemalin gebruikt men alleen van personen van hoogen rang. Wederhelft beschouwt den man of de vrouw als de helft, die bij de andere behoort om samen een geheel, een paar uit te maken.