Gepubliceerd op 28-04-2019

Dik — gezet — lijvig — zwaarlijvig

betekenis & definitie

Gezet en zwaarlijvig worden uitsluitend ten aanzien van menschen gebezigd, dik ook met betrekking tot dieren en levenlooze voorwerpen, die in verhouding tot hunne lengte een grooten om vang hebben; evenzoo zegt men lijvig van voorwerpen, die een betrekkelijk grooten inhoud hebben, een lijvig boekdeel. Gezet is hij, wiens beenderen behoorlijk met vleesch omkleed zijn, en die aan eene flinke lengte een naar evenredigheid breeden bouw paart; dik is degene, bij wien de breedte te groot is in verhouding tot zijne lengte en die zulk eene hoeveelheid vleesch bezit, dat hij daardoor eenigermate in zijne vrije beweging belemmerd wordt; zwaarlijvig, wiens lichaam, maar vooral wiens buik zoodanig is uitgezet, dat hij zich zelf tot last is.

< >