Dagge — dolk — ponjaard — pook betekenis & definitie

Een kort werktuig om mede te steken. Dagge is een verouderd woord uit de riddertijden voor dolk, hetwelk thans het gewone woord is.

Ponjaard is een vreemd woord van Romaanschen oorsprong hiervoor. Ponjaard is de algemeen gebruikte naam voor het kleine wapen dat door de adelborsten der K. N. Marine wordt gedragen. Een pook was een korte degen die in vorige eeuwen aan een draagband gedragen werd en dikwijls als versiersel dienst deed.