Cijfer — getalmerk betekenis & definitie

Beide woorden duiden het teeken aan, waar¬door men een getal in schrift uitdrukt. Cijfer staat wel eens voor de ver-zameling der getalmerken, het getal.

Figuurlijk gebruikt is het in: Hij is eene nul in het cijfer. Cijfer noemt men ook het geheime schrift, waarvan de diplomatieke agenten in hunne correspondentie met hunne regeeringen, en deze omgekeerd, zich bedienen. Waar men getallen aan wil duiden, is het eerste woord meer gebruikelijk dan het laatste.