Gepubliceerd op 28-04-2019

Bederf — verrotting; bederven — verrotten

betekenis & definitie

Zoowel bij het substantief als bij het werkwoord heeft men het oog op stoffen, die over¬gaan tot ontbinding. Bij bederf is het nog niet zoo ver gekomen als bij verrotting.

Niet alle zaken kunnen tot verrotting overgaan, al bederven zij;

sommige toch drogen in en vallen uiteen. In overdrachtelijken zin is alleen bederf in gebruik om aan te duiden, dat iets minder goed of slecht wordt. In dezen zin kan ook bederven van personen gebruikt worden: de jongen is door zijn omgang met hen geheel bedorven.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!