Band — bindsel betekenis & definitie

Datgene waarmede iets gebonden wordt. Bindsel is hetgeen tot binden dienen kan, band hetgeen daartoe gebruikt wordt of opzettelijk er voor vervaardigd is.

Figuurlijk wordt altijd band, nooit bindsel, gebezigd. De banden des bloeds.