Baar — golf betekenis & definitie

De voorbijgaande verheffing van de oppervlakte van het water door zijne beweging veroorzaakt. Golf is de algemeene benaming.

Baar is meer deftig en wordt gebruikt om de groote golven der hooge zee aan te duiden.