J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Gepubliceerd op 28-04-2019

Aflossen — vervangen

betekenis & definitie

Vervangen is in iemands plaats treden en voor hem handelen of iemand in de plaats van een ander stellen, aflossen is iemand, die met zekere taak belast is, daarvan losmaken en deze zelf overnemen of aan een ander opdragen. Aflossen ter onderscheiding van ver¬vangen onderstelt altijd, dat de taak bij beurten vervuld wordt, terwijl hij, die een ander aflost, zelf in diens plaats treedt of een ander in diens plaats kan stellen. »Wil ik je nu niet reis aflossen, mijn lieve galeislaven?” vroeg Dolf ons met hartelijkheid, nadat we een goed half uur geroeid hadden.

De Referendaris moest nu den Secretaris-Generaal vervangen. De oneerlijke portier werd weggezonden en vervangen door een oud maar eerlijk man. De wacht loste den schildwacht af.