Gepubliceerd op 30-04-2019

Aanmerking nemen(in)—acht geven op—acht slaan op—in acht nemen—in beraadnemen—bedenken—beschouwen—letten op—opmerken—overwegen

betekenis & definitie

Denken over of ’t oog vestigen op iets, dat ons van gedachte kan doen veranderen. In aanmerking nemen is de aandacht aan iets schenken, dat men van belang rekent voor de oordeelvelling, die men gaat maken.

Zijne jeugd en onervarenheid in aanmerking nemende, heeft hij aanspraak op eene toegeeflijke beoordeeling. Acht geven en acht slaan drukken evenals ook letten op uit, dat men iets opmerkzaam beschouwt met het doel om zich in zijne handelingen of zijn oordeel te richten naar die beschouwing. Zij krijgen verder de beteekenis van iets wel bedenken, niet uit het oog ver¬liezen. In acht nemen is letten op iets, dat betracht moet worden of waar¬voor zorg gedragen moet worden. Geeft op de lessen des vaders acht en let op zijne wijze woorden. Gij moogt wel eens acht slaan op de hande¬lingen van uwen boekhouder.

Neem de burgerlijke beleefdheid in acht. Opmerken is goed op iets acht geven, het oplettend beschouwen. Hierbij komt echter meer op den voorgrond, dat het aandacht schenken aan iets het gevolg is van de scherpzinnigheid van den opmerker. Bedenken en beschouwen geven te kennen, dat men over alles wat in aanmerking komt voor de oordeelvelling met opmerkzaamheid zijn gedachte laat gaan alvorens zijn oordeel uit te spreken. Overwegen drukt dit nog sterker uit en slaat meer op het gewicht van hetgeen men in aanmerking neemt. Vestigt men zijn aandacht op iets met het doel om het van alle kanten te beschouwen, ten einde met overleg een besluit te nemen, dan neemt men iets in beraad.

< >