Aanbidden—vereeren betekenis & definitie

Beide duiden eene toewijding door gebeden of eerbiedige hulde aan. Aanbidden is sterker, wordt voornamelijk gebezigd van godsdienstige vereering.

Men aanbidt God. Zij vereerden Baal, niet Jehova. Hij vereerde den ouden dichter om zijne schoone verzen, maar nooit had hij hem zulks door woord of daad kunnen doen blijken. Figuurlijk.

De opgaande zon aanbidden — de bovendrijvende partij naar de oogen zien en vleien. Vereeren is eerbiedige hulde bewijzen, doch zonder dat hierbij noodzakelijk aan uiting der vereering wordt gedacht. In figuurlijken zin wordt aanbidden ook gebruikt in de beteekenis van hartstochtelijk beminnen: hun aangebeden kind. In deze beteekenis wordt vereeren niet gebezigd.