Aanbelangen — belangen — aangaan — betreffen — raken betekenis & definitie

De beide eerste woorden zijn alleen in den 3den persoon enkelv. tegenw. tijd in gebruik na de woorden wat, zoover en zooveel. Zij zijn deftiger dan aangaan en betreffen, en drukken meer uit, dat een of ander belang of voordeel met de zaak gemoeid is.

Wat mij aanbelangt, kunt ge uw gang gaan. Tusschen betreffen en aangaan bestaat geen verschil, dan alleen dat met aangaan het denkbeeld van persoonlijke deelneming verbonden is. Dat betreft u niet, d. i. de zaak is niet gezegd of gedaan met het oog op u; dat gaat u niet aan, gij hebt geen reden om u de zaak aan te trekken uw belang is er niet mede gemoeid. Gemeenzamer en dikwijls met eene bijgedachte van toorn is raken: Wat raakt u dat? Raken is gemeenzaam, in een ontkennenden zin zelfs plat. Dat raakt u niet.