Aaien—pluimstrijken—streelen betekenis & definitie

Zacht met de hand over iets heen strijken om eene aangename gewaarwording teweeg te brengen. Aaien is een zachte liefkoozende streek met de hand geven.

Het ontleent zijn naam aan het woordje ai, dat bij smeeken en liefkoozen in gebruik was. De eigenlijke daad was streelen, en aaien het uitspreken van het woordje ai, nog in aaie poes in gebruik. Vandaar dat men nog spreekt van de poes aaien en den hond streelen. Bij dit laatste woord denkt men alleen aan de daad van strijken zonder begeleidenden uitroep van ai of aaie.

Daar kinderen bij hun streelen en liefkoozen dit woordje dikwijls gebrui¬ken, wordt aaien vooral door en tegen kinderen gebezigd. Met eene eenigszins spottende bijbedoeling gebruikt men het ook voor op eene lage wijze vleien. Streelen geeft overdrachtelijk in ’t algemeen te kennen, dat iets aangenaam aandoet: de zinnen streelen; streelend voor zijne eigenliefde. De beteekenis van aaien en streelen ligt ook in pluimstrijken, eigenlijk de pluimen of veeren strijken, thans iemand complimenten maken met het doel om zijne gunst te winnen.