Isabell Räntzsch

Student(in), Radboud Universiteit Nijmegen

Gepubliceerd op 13-12-2015

2015-12-13

De foot-in-the-door techniek

betekenis & definitie

De foot-in-the-door techniek hoort bij de sociaal psychologische compliance theorieën. Dit zijn theorieën die heel effectief zijn in de gedrags- en meningsbeïnvloeding met als het doel om beslissingen van mensen onderbewust te sturen. Vooral organisaties en bedrijven profiteren van deze beïnvloeding.

De foot-in-the-door techniek werkt als volgt: mensen worden met deze techniek geconfronteerd door een vraag die ze door een medewerker van een bedrijf of organisatie krijgen. Vaak slaan ze deze vraag niet af omdat het alleen om iets kleins gaat. Als de ondervraagde bereid is om het verzoek in te willigen, wordt een tweede vraag gesteld. Deze vraag houdt het doel en dus een veel groter verzoek van het bepaalde bedrijf of de organisatie in. In de meeste gevallen wordt ook dit verzoek geaccepteerd, hoewel de ondervraagde mensen dat zonder de gebruikte techniek hoogstwaarschijnlijk niet zouden hebben gedaan. Daarom is de foot-in-the-door techniek een heel populair techniek om zijn doel te bereiken.
De foot-in-the-door techniek beïnvloedt mensen vooral op een bepaalde aspect: mensen willen graag gezien worden, als iemand met een sterke vaststaande mening. Om deze reden worden de mensen die worden geconfronteerd met deze techniek, doelbewust onder psychische druk gezet, wat ze ertoe aanzet om het uiteindelijke verzoek in te willigen en na te komen, zoals het kopen van iets of het doneren van geld, om over te komen als iemand die sterk in zijn schoenen staat.
De naam “foot-in-the-door” heeft betrekking tot zaken die aan een huisdeur gebeuren. Maar dit hoeft niet per se het geval te zijn. De foot-in-the-door techniek wordt niet alleen op deze manier gebruikt, maar ook op straat of online. Een bekend voorbeeld van organisaties die van deze techniek gebruik maken zijn liefdadigheidsorganisaties.