Interpolis

Zorgbegrippen glashelder omschreven door Interpolis.

Gepubliceerd op 22-11-2016

2016-11-22

Tandartsverzekering

betekenis & definitie

Een tandartsverzekering is een aanvullende verzekering die sommige kosten voor het gebruik maken van de tandarts vergoedt. In Nederland is men niet verplicht om een tandartsverzekering af te sluiten.

Een tandartsverzekering is een verzekering die men als aanvulling op de zorgverzekering of basisverzekering kan afsluiten. Een tandartsverzekering dekt uitsluitend in de kosten die worden gemaakt bij een bezoek aan de tandarts. Niet alle werkzaamheden van de tandarts zijn onderdeel van het basispakket, de zorg die sowieso wordt vergoed door de verplichte zorgverzekering. Indien men vaak een tandarts bezoek maakt, kan het verstandig zijn om een tandartsverzekering af te sluiten.

Hoewel men voor de kosten van de tandarts een aparte tandartsverzekering kan afsluiten, zijn sommige werkzaamheden wel onderdeel van het basispakket. Alleen indien er sprake is van bijzondere tandheelkunde, oftewel wanneer er sprake is van een ernstige situatie en men alleen terecht kan bij een specialist, worden de tandartskosten door het basispakket vergoedt.

Indien men een tandartsverzekering wilt afsluiten, kan het zijn dat een zorgverzekeraar een zogenaamde medische acceptatie wilt laten uitvoeren. In dat geval is het soms nodig dat men, voordat men een tandartsverzekering kan afsluiten, een medische keuring moet ondergaan. Op basis van deze medische keuring kan een zorgverzekeraar beslissen om de betreffende persoon geen tandartsverzekering te laten afsluiten. In sommige gevallen is het echter wel mogelijk om een tandartsverzekering af te sluiten bij een andere zorgverzekeraar dan waarbij men een basisverzekering heeft afgesloten.