Interpolis

Zorgbegrippen glashelder omschreven door Interpolis.

Gepubliceerd op 22-11-2016

2016-11-22

Eigen risico zorgverzekering

betekenis & definitie

Het eigen risico zorgverzekering is een bedrag en onderdeel van een basisverzekering en moet door de verzekerde worden betaald bij het ontvangen van zorg uit het basispakket. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verplicht en vrijwillig eigen risico, de hoogte van het verplicht eigen risico wordt elk jaar opnieuw vastgelegd.

Het verplicht eigen risico is in 2016 door de overheid vastgesteld op 385 euro. Voor bepaalde zorg geldt dat de kosten ervan onder het eigen risico vallen. Dit houdt in dat de kosten van de zorg voor een deel door de verzekerde zelf moeten worden betaald. Indien men van plan is zorgkosten te maken die onder het eigen risico vallen, is het gebruikelijk dat de zorgverzekeraar men hiervan van tevoren op de hoogte brengt. Men moet dan 385 euro van de zorgkosten zelf betalen. Eigen risico zorgverzekering heeft alleen betrekking op zorg uit het basispakket. Echter, niet alle zorg in het basispakket valt onder het verplichte eigen risico.

Als aanvulling op het verplichte eigen risico kan men een vrijwillig eigen risico afsluiten. Dit houdt in dat men er voor kiest om een hoger bedrag te betalen aan eigen risico zorgverzekering indien men gebruik maakt van zorg. De hoogte van het vrijwillige eigen risico kan men zelf bepalen, vanaf 100 euro tot een maximum van 500 euro. Wie een hoog vrijwillig eigen risico heeft, betaalt vaak een lagere premie. Zorgverzekeraars gaan er in dat geval van uit dat men een lage kans heeft om ziek te worden en daarmee dus weinig zorgkosten zal maken. Door vrijwillig een hoog eigen risico zorgverzekering te nemen, kan men dus flink besparen op de premie. Voor mensen die geen gebruik maken van de zorg die valt onder het eigen risico, kan het dus aantrekkelijk zijn om een vrijwillig eigen risico af te sluiten.