Interpolis

Zorgbegrippen glashelder omschreven door Interpolis.

Gepubliceerd op 06-12-2016

2016-12-06

Basisverzekering

betekenis & definitie

De basisverzekering is een onderdeel van de zorgverzekering. In Nederland is iedereen verplicht een basisverzekering af te sluiten, ongeacht zijn/haar leeftijd. Vanaf 18 jaar moet er premie betaald worden en is het verplicht eigen risico van toepassing.

Iedereen met een basisverzekering is verzekerd tegen alle vormen van zorg die in het basispakket zijn vastgelegd. Welke zorg hierbinnen valt, wordt elk jaar opnieuw bepaald door de overheid. Hierin worden over het algemeen elk jaar een aantal wijzigingen aangebracht. In 2017 wordt de meeste standaardzorg vergoed door de basisverzekering, zoals een bezoek aan de huisarts, verblijf in een ziekenhuis, kraamzorg, logopedie en geneeskundige geestelijk gezondheidszorg (GGZ). Voor iedereen die onder de achttien jaar oud is, geldt dat zij vallen onder de zorgverzekering van de ouders.

In Nederland zijn er verschillende soorten zorgverzekeraars die dekking tegen zorg aanbieden. Hoewel er kleine verschillen kunnen zitten in de manier waarop zorg wordt aangeboden, is de inhoud van het basispakket voor elke zorgverzekeraar hetzelfde. Bij sommige zorgverzekeraars geldt wel dat men, in geval van bepaalde zorg, alleen vergoed wordt wanneer men naar een zorgverlener gaat die een contract heeft met de zorgverzekeraar. Wanneer men er in dat geval voor zou kiezen om naar een andere zorgverlener te gaan, wordt men ook niet voor het maximale bedrag vergoed en moet men een deel van de kosten zelf betalen.

Zorgverzekeraars zijn verplicht om iedereen die een aanvraag doet voor een basisverzekering te accepteren, dit in tegenstelling tot aanvullende zorgverzekeringen. Dit soort verzekering is niet verplicht en kan men afsluiten als aanvulling op de basisverzekering. Een zorgverzekeraar kan bijvoorbeeld voor de aanvraag van aanvullende zorgverzekeringen een medische keuring afnemen, maar is wettelijk verplicht om iedereen die een aanvraag doet voor een basisverzekering op te nemen.