Martin Bannink

Auteur internet.taal (1995)

Gepubliceerd op 11-05-2017

2017-05-11

Time bomb

betekenis & definitie

Een tijdbom: een nogal boosaardig, klein programmaatje (het zou een virus genoemd kunnen worden), dat actief wordt na een bepaalde periode. Virussen, zoals het 'vrijdag de dertiende'-virus, kunnen 'slapen', totdat een bepaalde dag (of een bepaald moment) bereikt wordt: vanaf dat moment wordt het actief.

Er zijn ook programma's die niet actief worden zolang je er bijvoorbeeld elke week iets mee doet. Een ander voorbeeld: een netwerkbeheerder heeft zoiets (geheim en voor anderen vrijwel niet te vinden) in het netwerk van het bedrijf geïnstalleerd. Elke week heeft het programma een nieuwe (vooraf vastgestelde) code nodig om het 'slapend' te houden. Stel dat de programmeur ontslagen wordt: dan zal maximaal een week later het programma aan het (meestal destructieve) werk gaan. Bewijzen van dit soort grappen zijn niet officieel bekend. Er schijnt maar één geval bewezen te zijn van een programmeur bij de Lada-fabrieken in Rusland. De 'time bomb' die daar neergelegd werd, had tot gevolg dat de centrale produktielijn één dag stil werd gelegd. De dader kreeg een voorwaardelijke straf van drie jaar en mocht de rest van zijn leven geen werk als programmeur verrichten.