Martin Bannink

Auteur internet.taal (1995)

Gepubliceerd op 11-05-2017

2017-05-11

Hacker

betekenis & definitie

Een begrip dat zorgvuldig gebruikt moet worden, omdat er snel misverstanden over kunnen ontstaan. De eerste generatie hackers bestond uit mensen die veel creatiever omgingen met elektronika en software dan anderen (jaren zestig en zeventig).

De tweede generatie (jaren tachtig) was het ook, maar vaak met héél andere bedoelingen (zij worden ook wel de 'war games'- generatie genoemd). Deze hackers gingen computers en netwerken in om informatie te bekijken, te veranderen of te ver-nietigen: soms met kwaadaardige bedoelingen en soms niet.

De eerste generatie hackers noemde deze tweede generatie crackers (omdat ze primair systemen aan het kraken waren).

De derde generatie (jaren negentig) kraken ook alles wat er maar te kraken valt, maar hebben in de regel geen boze opzet. Ze zien zichzelf eerder als 'informatiebevrijders': alles moet toegankelijk zijn en alles moet gedecentraliseerd zijn. En hoewel de opzet meestal niet boosaardig is: wat ze doen, mag eenvoudigweg niet en daarom zijn zij gedwongen zich te bewegen in de 'computer-underground'.

Een kanttekening is hier op zijn plaats. Op Internet bestaan er talloze definities van wat nu precies een hacker is. Elke definitie is net even anders dan de vorige en daarom zal de bovenstaande omschrijving (maar ook elke andere omschrijving) aanleiding zijn tot 'flames' en misschien wel 'holy wars'. Schrijver dezes kan niet anders dan zeggen: 'Don't shoot the piano player.' Er is slechts getracht een modus te vinden (en misschien is die onvindbaar).