Martin Bannink

Auteur internet.taal (1995)

Gepubliceerd op 11-05-2017

2017-05-11

Datagram

betekenis & definitie

Samentrekking van 'computerdata' en 'telegram': een 'pakketje' gegevens dat aan alle bestanden 'kleeft', die via Internet van de ene computer naar de andere getransporteerd worden. Het 'datagram' bevat alle gegevens om het bestand van bijvoorbeeld New York naar Amsterdam te krijgen (adres van de afzender, adres van de ontvanger, de kortste route die afgelegd kan worden en dergelijke).

Het aardige van het 'datagram' is dat het bestand gedurende een bepaalde periode een 'eigen leven' leidt, los van de zendende en ontvangende computer.

Als de kortste route bijvoorbeeld te druk is (de 'router' weet dit), dan wordt het bestand via een alternatieve weg verstuurd. Niemand heeft hier invloed op, maar het arriveert wel (op de snelste, c.q. meest efficiënte wijze). Door de experts ('wizards') wordt dit principe vaak geprezen als één van de meest slimme aspecten van Internet. Zie ook 'packet switching'.

Het bijbehorende Internet-protocol is UDP ('User Datagram Protocol'). Dit protocol laat de beveiligingsaspecten van de datatransmissie aan de gebruiker over. Als je je daar niet van bewust bent, sta je volledig open voor aanvallen van 'nastygrams' en 'shitograms'. Oppassen dus!