Inge Welzen

Student Bedrijfscommunicatie

Gepubliceerd op 06-10-2014

2014-10-06

Interne communicatie

betekenis & definitie

Interne communicatie is alle communicatie die wordt gebruikt binnen een organisatie. Anders gezegd houdt de interne communicatie de informatieoverdracht in tussen mensen die werkzaam zijn binnen dezelfde organisatie.

De communicatie binnen een organisatie omvat niet alleen de informatieoverdracht van het management naar de medewerkers (top-down communicatie), maar alle vormen van communicatie binnen een organisatie. Een aantal communicatiemiddelen dat wordt gebruikt ten behoeve van de interne communicatie zijn: e-mail, nieuwsbrief, intranet, presentatie, feedbacksessie en training. Interne communicatie wordt gebruikt om informatie en kennis uit te wisselen, om taken efficiënt te verdelen en te laten verlopen en om mensen binnen de organisatie met elkaar en de organisatie te verbinden.