Inge Welzen

Student Bedrijfscommunicatie

Gepubliceerd op 07-10-2014

2014-10-07

Fear appeal

betekenis & definitie

De fear appeal is een communicatiestrategie die gebruikt wordt om angst op te roepen bij de lezer. Het wordt vaak gebruikt om de onwenselijke gevolgen van gedrag te benadrukken. Een bekend voorbeeld van fear appeals zijn de boodschappen op sigarettenpakjes.

Een model dat de condities weergeeft waaronder fear appeals effectief kunnen zijn, is het Extended Parallel Processing Model van Witte (1998). In dit model komt naar voren dat een boodschap met fear appeal drie verschillende reacties kan oproepen. De eerste reactie is dat de boodschap wordt genegeerd omdat hij te weinig angst oproept. De tweede reactie is dat de boodschap wordt geaccepteerd omdat hij voldoende angst oproept en een reële oplossing biedt. De derde reactie is dat de boodschap wordt verworpen omdat hij voldoende angst oproept, maar geen reële oplossing biedt.