Inge Welzen

Student Bedrijfscommunicatie

Gepubliceerd op 22-03-2016

2016-03-22

Afrikaans

betekenis & definitie

Afrikaans is een West-Germaanse taal die wordt gesproken door ongeveer 7 miljoen mensen in Zuid-Afrika en Namibië. De taal is in de 17e eeuw ontstaan uit Nieuwnederlandse dialecten en sindsdien beïnvloedt door het Portugees, het Frans, het Maleis, de Bantoe talen, de Khoisan talen en het Engels.

In 1652 kwam de Nederlandse taal aan bij Kaap de Goede Hoop toen Jan van Riebeeck daar een kolonie stichtte. Door de snelle groei van de Kaapkolonie, kwamen veel Nederlanders, Vlamingen, Duitsers en Fransen in de kolonie wonen. Het Nederlands werd zo beïnvloedt door het Duits en Frans, en later ook door het Maleis van de Maleiers die door de Nederlanders als werkkrachten naar Zuid-Afrika werden gebracht. Waar wordt de taal gesproken.
Na Zoeloe en Xhosa is het Afrikaans, met ongeveer 7 miljoen moedertaalsprekers, de grootste taal van Zuid-Afrika. De grootste groep van de sprekers (ongeveer 40%) zijn blanke Afrikaners.