ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Wettelijk vereist kapitaal (RC)

betekenis & definitie

Het minimum bedrag cbuxt aan kapitaal dat een bank verplicht is aan te houden om onverwachte verliezen te kunnen opvangen. Het wettelijk vereist kapitaal wordt berekend aan de hand van door de toezichthouder goedgekeurde interne modellen.