ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Verwerking

betekenis & definitie

Verwerking is het proces van opname in de balans en winst-en-verliesrekening van een post die aan de definitie van een element en aan de volgende criteria voldoet:

Het is waarschijnlijk dat enig aan die post verbonden toekomstig economisch voordeel aan de onderneming zal toevloeien of gepaard zal gaan met een uitstroom.
De post heeft een kostprijs of waarde waarvan de omvang op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld.