ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Tot einde looptijd aangehouden beleggingen

betekenis & definitie

Financiële activa, niet zijnde derivaten, met vaste of vooraf bepaalde betalingen en een vastgelegde vervaldatum waarvoor de Groep de intentie en mogelijkheid heeft om deze tot het einde van de looptijd aan te houden anders dan die activa:

(a) die activa die bij eerste verantwoording door ING Groep zijn aangewezen als financiële activa tegen reële waarde met waardemutaties door het resultaat;
(b) die activa die door ING Groep zijn aangewezen als beschikbaar voor verkoop;
(c) die activa die voldoen aan de definitie van kredieten.