ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Tier 2-kapitaal

betekenis & definitie

Tier 2-kapitaal, of aanvullend kapitaal, bestaat voornamelijk uit achtergestelde schuld waarmee voldaan wordt aan de voorwaarden van het Bazels Comité, en vormt een onderdeel van de kapitaalpositie van ING Bank. De Basel III-overeenkomst stelt strengere voorwaarden, waaraan het huidige Tier 2-kapitaal van ING Bank niet voldoet. Conform het Basel III-akkoord wordt dit echter in de jaren 2013-2022 in afnemende mate oogluikend toegelaten.