ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Tier 1-kapitaal

betekenis & definitie

Het tier 1-kapitaal wordt ook wel aangeduid als kernkapitaal van ING Bank.

Het bevat het volgestorte aandelenkapitaal, alle reserves uitgezonderd de herwaarderingsreserve, ingehouden winsten, minderheidsbelangen en hybride kapitaal. Wanneer wordt verwezen naar Basel III, dan houden we ons aan de definitie van het Bazels Comité voor Bankentoezicht, dat wil zeggen inclusief herwaarderingsreserves, maar exclusief goodwill, immateriële activa, pensioenvermogen op basis van vaste uitkeringen, en een deel van de latente belastingvorderingen en minderheidsbelangen.