ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Solvency II

betekenis & definitie

Solvency II is de fundamentele herziening van het prudentiële regime voor (her)verzekeringsmaatschappijen in de Europese Unie. Solvency II moet resulteren in een nieuw solvabiliteitskader op basis van een marktconsistente waardering, waarbij de risico’s die een verzekeringsmaatschappij loopt tot uitdrukking komen in de kapitaaleisen. Solvency II staat nog ter discussie en zal naar verwachting niet voor 1 januari 2016 in werking treden.