ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Schaderatio

betekenis & definitie

De schaderatio betreft de schade, inclusief de schadebehandelingskosten, uitgedrukt als percentage van de netto verdiende premie.