ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Risk-adjusted return of capital (RAROC)

betekenis & definitie

Een performancemaatstaf die de omzet meet in relatie tot het risico dat genomen moest worden om die omzet te behalen. RAROC wordt berekend door het rendement, aangepast voor het risico, te delen door het economisch kapitaal.

In de RAROC-berekening wordt de huidige voorziening voor kredietrisico vervangen door de statistisch verwachte verliezen die de gemiddelde kredietverliezen over de gehele looptijd weergeven.