ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Renterisico

betekenis & definitie

Risico dat de marktrente significant meer zal stijgen dan de rente die ontvangen wordt op de beleggingen zoals obligaties wat resulteert in een lagere marktwaarde.