ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Rentemarge

betekenis & definitie

Het verschil tussen de gemiddeld ontvangen rente over de uitgezette gelden en de rente die de bank betaalt over de aangetrokken gelden.