ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Projected unit credit method

betekenis & definitie

Een actuariële waarderingsmethode, waarbij ieder dienstjaar recht geeft op een afzonderlijke aanspraak en iedere aanspraak in aanmerking wordt genomen bij het bepalen van de uiteindelijke verplichting.