ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Pre-settlementrisico

betekenis & definitie

Pre-settlementrisico ontstaat als een tegenpartij nog vóór de afhandeling van een transactie in gebreke blijft en ING Groep de overeenkomst moet vervangen door een transactie met een andere tegenpartij aan te gaan, tegen de dan geldende (mogelijk ongunstige) marktkoers.

Het pre-settlementrisico (potentieel of verwacht) betreft de kosten van de vervanging van een transactie in de markt. Deze vorm van kredietrisico heeft vooral betrekking op dealingroom-producten zoals opties, swaps en effecten-financieringstransacties. Bij een wederzijdse waarde-uitwisseling is het uitstaande bedrag over het algemeen gebaseerd op de vervangingswaarde (tegen marktwaarde) plus potentiële toekomstige volatiliteit, waarbij gebruik wordt gemaakt van een historische tijdshorizon van zeven jaar en een betrouwbaarheidsniveau van 99%.