ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Post-employment benefit plans (vergoedingen na uitdiensttreding)

betekenis & definitie

Formele of informele overeenkomsten waarbij een onderneming aan één of meerdere werknemers na uitdiensttreding vergoedingen verstrekt. Vergoedingen na uitdiensttreding betreffen employee benefits, met uitzondering van ontslaguitkeringen en aandelenoptieplannen, die verschuldigd zijn na beëindiging van het dienstverband.