ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Latente belastingverplichting

betekenis & definitie

De in de toekomst te betalen belastingbedragen in verband met tijdelijke waarderingsverschillen tussen de boekwaarde van activa en passiva volgens de jaarrekening en de fiscale boekwaarde. Hierbij worden belastingtarieven gehanteerd die naar verwachting van toepassing zijn in de periode waarin de activa worden gerealiseerd of de passiva afgewikkeld.