ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Kwalificerend actief (in de zin van geactiveerde rentelasten)

betekenis & definitie

Een kwalificerend actief is een actief waarvoor noodzakelijkerwijs een aanzienlijke periode benodigd is om het actief gereed te maken voor gebruik of verkoop.