ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Kredietverleningsrisico

betekenis & definitie

Kredietverleningsrisico ontstaat wanneer ING Groep een lening verstrekt aan of garanties afgeeft namens een klant. Onder deze meest voorkomende risicocategorie vallen onder andere termijnleningen, hypotheken, doorlopend krediet, bankschulden, garanties, kredietbrieven etc. Het risico wordt berekend tegen de nominale waarde van de financiële verplichting die de klant aan ING Groep moet terugbetalen, exclusief eventuele opgebouwde en onbetaalde rente, of amortisaties van kostenopslagen of kortingen dan wel bijzondere waardeverminderingen.