ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Kredietrisicopositie

betekenis & definitie

Het totaal aan toegezegde faciliteiten aan een bepaalde kredietnemer of een groep debiteuren of, indien hoger, hun openstaande saldo, tezamen met de openstaande saldi van daaraan gerelateerde niet-toegezegde faciliteiten.