ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Juridisch risico

betekenis & definitie

Juridisch risico is het risico gerelateerd aan:

het onvermogen (of het bemerkte onvermogen) om te voldoen aan relevante wetten, voorschriften en standaarden.
contractuele verplichtingen of schulden die in gebreke zijn of niet kunnen worden afgedwongen zoals overeengekomen, of worden afgedwongen op een onverwachte of nadelige wijze.
verplichting (onrechtmatige daad) richting derden als gevolg van een handeling of nalatigheid toerekenbaar aan ING; (mogelijk) resulterend in een afbreuk aan ING’s integriteit, leidend tot reputatieschade, juridische of regulatoire sancties of financiële schade.