ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Herverzekering

betekenis & definitie

De praktijk waarbij de ene partij (de herverzekeraar) er in toestemt om in ruil voor een premie een andere partij (de verzekeraar of cederende onderneming) schadeloos te stellen voor een gedeelte van of de gehele verplichting met betrekking tot een of meerdere verzekerings-contracten uitgegeven door de verzekeraar. De verzekeraar wordt ook de oorspronkelijke of primaire verzekeraar genoemd, de direct writing company of de cederende onderneming.