ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Gecombineerde ratio

betekenis & definitie

De som van de schaderatio en de kostenratio van een schade- of herverzekeringsmaatschappij. Een gecombineerde ratio van meer dan 100% betekent niet noodzakelijkerwijs dat er sprake is van een verlies met betrekking tot schadeverzekeringen, omdat in het resultaat ook het verschil wordt meegenomen tussen het oorspronkelijk bedrag en het bedrag aan het einde van de looptijd alsmede de eventuele aftrek voor bijzondere waardeverminderingen of oninbaarheid.