ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Geboekte nettopremies

betekenis & definitie

De geboekte brutopremies in een bepaalde periode verminderd met de afgegeven herverzekeringspremies in een bepaalde periode.