ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Financiële activa

betekenis & definitie

Activa die bestaan uit:

een overeengekomen recht om liquide middelen of een ander financieel actief van een andere onderneming te ontvangen;
een contractueel overeengekomen recht om financiële instrumenten met een andere onderneming te ruilen onder voorwaarden die potentieel voordelig zijn;
een eigen vermogensinstrument van een andere onderneming.