ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Disconteringsvoet

betekenis & definitie

De rentevoet die gebruikt wordt om de huidige waarde van toekomstige kasstromen te bepalen. Daarmee wordt aangegeven dat geld een tijdswaarde heeft. In de berekening van de embedded value van de verzekeringsactiviteiten van ING is de disconteringsvoet gelijk aan de gewogen kapitaalkosten na belastingen van de verzekeringsactiviteiten.