ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Delta hedge

betekenis & definitie

De delta hedge minimaliseert het risico dat voortvloeit uit optie- en aandelenregelingen door een passend aantal aandelen aan te houden. Het risico wordt elk kwartaal beoordeeld en waar nodig worden aandelen gekocht in de markt of van werknemers.

In december 2010 heeft ING Groep N.V. bekendgemaakt dat zij stopt met het herbalanceren van de delta hedge-portefeuille. Deze beslissing is genomen om het beheer en de administratie van de diverse personeelsaandelen en -optieregelingen te vereenvoudigen. De resterende aandelen in de delta hedge- portefeuille zullen worden gebruikt om de verplichtingen uit hoofde van uitoefening en onvoorwaardelijk worden van optierechten te financieren. Wanneer alle aandelen in de delta hedge-portefeuille gebruikt zijn, zal ING deze verplichtingen financieren door middel van het uitgeven van nieuwe aandelen.