ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Corporate-Governance-commissie

betekenis & definitie

De Corporate-Governance-commissie ondersteunt de Raad van Commissarissen bij het toezicht op en de evaluatie van de corporate governance van ING en de rapportage daarover in het jaarverslag en aan de Algemene Vergadering en adviseert de Raad van Commissarissen over verbeteringen.