ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Centrale clearingpartijen of centrale tegenpartijen (CCP)

betekenis & definitie

Een juridische entiteit die zich bij een bilaterale transactie tussen de twee handelspartijen plaatst. Deze partijen wijzen hun transacties juridisch toe aan de CCP (meestal via novatie), waarbij de CCP voor elke partij de tegenpartij wordt, daarbij alle rechten en verantwoordelijkheden op zich nemend. Vanuit de oorspronkelijke tegenpartijen wordt het tegenpartijkredietrisico verschoven van de oorspronkelijke partijen naar de CCP.