ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Bijzondere waardeverminderingen

betekenis & definitie

Van een bijzondere waardevermindering is sprake indien de realiseerbare waarde duurzaam lager is dan de boekwaarde van het actief.